[ПРЕС] Јована Нешова: Таа е македонското лице на годината

Јована Нешова: Таа е македонското лице на годината Медиј: vistina.mк
Назив: Јована Нешова: Таа е македонското лице на годината
Датум: 1.12.2015. 10:33
Повеќе може да се види тука.

 
Јована Нешова: Таа е македонското лице на годината

Повеќе може да се види тука.