[FOTO] Некогаш и сега: Hадица Георгиева Лице на Годината за Југославија 1988.

Надица Георгиева Лице на Годината за Југославија 1988.

Надица Георгиева Лице на Годината за Југославија 1988.

Надица Георгиева Лице на Годината за Југославија 1988.

Надица Георгиева Лице на Годината за Југославија 1988.

Надица Георгиева Лице на Годината за Југославија 1988.