[ПРЕС] Одржа се кастинг за Лице на годината за Македонија 2016

Oдржа се кастинг за Лице на годината за Македонија 2016 Медиј: Еxclusive.mk
Назив: Oдржа се кастинг за Лице на годината за Македонија 2016
Датум: 27.6.2016. 14:01
Повеќе може да се види тука.

 
Oдржа се кастинг за Лице на годината за Македонија 2016

Повеќе може да се види тука.