[ПРЕС] Македонија бира „Лице на годината“ 2017

Kастинг за Лице на годината за Македонија 2017 The Look Od Tge Year Macefonia Медиј: fashionel.mk
Назив: Македонија бира „Лице на годината“ 2017
Датум: 19.6.2017.
Повеќе може да се види тука.

Kастинг за Лице на годината за Македонија 2017 The Look Of The Year Macedonia

 

 

Повеќе може да се види тука.