[ФОТО] Горјана Кулишевска ЛИЦЕ НА ГОДИНАТА е претставничка од Македонија на светскиот избор “The Look Of The Year”

Gorjana Kuliševska Lice Godine Makedonije 2017 Lice na godinata

Горјана Кулишевска (16) од Скопје, Лица на годината Македонија 2017, е представничка од Македонија (The Look Of The Year Macedonia 2017) на светскиот избор “The Look Of The Year 2017″се одржа на вулканскиот остров Искиа, Италија.

Gorjana Kuliševska Lice Godine Makedonije 2017 Lice na godinata

Gorjana Kuliševska Lice Godine Makedonije 2017 Lice na godinata

Gorjana Kuliševska Lice Godine Makedonije 2017 Lice na godinata

Gorjana Kuliševska Lice Godine Makedonije 2017 Lice na godinata